Logo: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyrowie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyrowie
Logo: Unia Europejska. Europejski Fundusz Społeczny.

Oficjalna strona internetowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie zajęć z zakresu terapii zajęciowej

Przyrów, 26.06.2023 r.

 

 

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe

przeprowadzenie cyklicznych zajęć warsztatowych z zakresu terapii zajęciowej

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie, w związku z realizacją Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi: przeprowadzenie cyklicznych zajęć warsztatowych z zakresu terapii zajęciowej.

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyrowie

ul. Częstochowska 7

42 – 248 Przyrów

 

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie cyklicznych zajęć warsztatowych z zakresu terapii zajęciowej na rzecz uczestników Klubu „Senior+” mieszkańców Gminy Przyrów w wieku 60+ nieaktywnych zawodowo w wymiarze:

spotkania cykliczne (5 spotkań po 3h) w okresie od 10 lipca do 30 listopada 2023 roku 1. Zadania po stronie Wykonawcy:

Przeprowadzenie grupowych zajęć warsztatowych z uczestnikami Programu Wieloletniego „Senior+” w siedzibie „Klubu Seniora” w Przyrowie, ul. Rynek 17/18 z zakresu terapii zajęciowej dla podtrzymania kondycji psychofizycznej seniorów.


Wykonawca zapewnia materiały niezbędne do w/w zajęć. 1. Wymagania formalne dla Wykonawcy:

Doświadczenie w realizowaniu w/w usługi na etapie składania oferty spełnienie powyższych wymagań formalnych Wykonawca potwierdza oświadczeniem.

 1. Wymagania związane z wykonaniem umowy:

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności oraz osobiście wykonają Przedmiot Zamówienia.

Termin realizacji zadania:

Spotkania cykliczne (5 spotkań po 3h) w okresie od 10 lipca do 30 listopada 2023 roku w dniach funkcjonowania klubu „Senior+” (poniedziałek, czwartek w godzinach 7.30-15.30 i środa 7.30 – 11.30).

 1. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej do 05.07.2023r. do godz. 12:00 (osobiście lub listownie) na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie, ul. Częstochowska 7, 42 – 248 Przyrów na Formularzu ofertowym (Załącznik 1). Do oferty należy załączyć: CV, oświadczenie o posiadaniu umiejętności do świadczenia usługi oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

 1. Zapytanie o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela się pod nr
tel.
34/3554120 wew. 36 lub osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy:

42-248 Przyrów, ul. Częstochowska 7 lub na adres e-mail: gops@przyrow.pl

 1. Kryteria wyboru ofert:

Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert najpóźniej w przeciągu 7 dni od daty zakończenia naboru w oparciu o następujące kryteria:

 1. 80 % cena brutto za 15 godzin (1 godzina zegarowa tj. 60 minut)

 2. 20 % doświadczenie zawodowe.

 1. Dodatkowe informacje:

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian warunków zapytania ofertowego w uzasadnionych przypadkach, a także jego odwołania oraz zakończenia postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku, gdy wartość oferty przekracza wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na zakup przedmiotu zamówienia.Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Przyrowie

Iwona Kremblewska

 

 

Autor:  gops.przyrow.pl
27
CZE
2023
198
razy
czytano

13/40

Przydatne linki

Mogą również Ciebie zainteresować

Pomoc w Twojej okolicy

Oferujemy pomoc osobom i rodzinom, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej bądź zdrowotnej i nie są w stanie wykorzystując własne środki oraz możliwości przezwyciężyć istniejące trudności.

Logo: Fundusze Europejskie. Wiedza, Edukacja, Rozwój
Logo: Rzeczpospolita Polska
Logo: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Logo: Unia Europejska. Europejski Fundusz Społeczny

Dostępny samorząd - granty

Formularz kontaktowy

Masz do nas pytanie? Wypełnij formularz kontaktowy

Dalej
Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Logo: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyrowie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyrowie