Logo: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyrowie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyrowie
Logo: Unia Europejska. Europejski Fundusz Społeczny.

Oficjalna strona internetowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Dożywianie dzieci w szkole na rok szkolny 2023/2024 z programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”

 

Dożywianie dzieci w szkole na rok szkolny 2023/2024

z programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyrowie informuje, że przyjmowane są wnioski o przyznanie pomocy w formie dofinansowania do zakupu obiadów w szkole na okres wrzesień - grudzień 2023r.

Uzupełnione wnioski wraz z pełną dokumentacją należy złożyć w tut. GOPS pokój nr 8.

Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkołach przysługuje rodzicom, u których dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1.200,00 zł oraz spełnione są dwie przesłanki określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

WE WNIOSKU NALEŻY WPISAĆ AKTUALNY NR TELEFONU !

Do wniosku w zależności od posiadanych dochodów należy dołączyć:

  • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (zaświadczenie od pracodawcy za ostatni miesiąc – netto, decyzja renty, decyzja emerytury, świadczenie z praktyk zawodowych);
  • aktualny nakaz podatkowy (zaświadczenie o ilości hektarów przeliczeniowych);
  •  w przypadku, gdy w rodzinie są osoby niepełnosprawne lub długotrwale chore aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
  •  oświadczenie o stanie majątkowym wszystkich pełnoletnich członków rodziny.

 

Szczegółowych informacji można uzyskać u pracownika socjalnego pod nr tel.

34 355 41 20 wew. 38

Wnioski niekompletne nie będą przyjmowane.

Autor:  gops.przyrow.pl
30
SIE
2023
143
razy
czytano

9/39

Przydatne linki

Mogą również Ciebie zainteresować

Pomoc w Twojej okolicy

Oferujemy pomoc osobom i rodzinom, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej bądź zdrowotnej i nie są w stanie wykorzystując własne środki oraz możliwości przezwyciężyć istniejące trudności.

Logo: Fundusze Europejskie. Wiedza, Edukacja, Rozwój
Logo: Rzeczpospolita Polska
Logo: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Logo: Unia Europejska. Europejski Fundusz Społeczny

Dostępny samorząd - granty

Formularz kontaktowy

Masz do nas pytanie? Wypełnij formularz kontaktowy

Dalej
Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Logo: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyrowie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyrowie