Logo: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyrowie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyrowie
Logo: Unia Europejska. Europejski Fundusz Społeczny.

Oficjalna strona internetowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Zapytanie ofertowe

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Przyrów, 01.03.2024 r.

 

Zapytanie ofertowe – przeprowadzenie warsztatów z zakresu rękodzieła

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie, w związku z realizacją Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, zaprasza do składania ofert na świadczenie cyklicznej usługi: warsztaty z zakresu rękodzieła.

  1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyrowie

ul. Częstochowska 7

42 – 248 Przyrów

  1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie warsztatów z zakresu rękodzieła na rzecz 30 uczestników Klubu Senior+ mieszkańców Gminy Przyrów w wieku 60+ nieaktywnych zawodowo w wymiarze:

CYKL I - „Stroik wielkanocny” - wykonanie kompozycji na święta (1 spotkanie w wymiarze 2 godzin zegarowych);

CYKL II - „Naturalne mydełko” - nauka i zrobienie mydła (1 spotkanie w wymiarze 2 godzin zegarowych);

CYKL III - „Wieniec dożynkowy” - wykonanie wieńca na dożynki (2 spotkania po 2 godziny zegarowe);

CYKL IV - „Kompozycja nagrobna” - zrobienie kompozycji na Wszystkich Świętych (1 spotkanie w wymiarze 2 godzin zegarowych);

CYKL V – Dekoracja bożonarodzeniowa „Wieniec adwentowy” - wykonanie dekoracji związanej ze świętami (1 spotkanie w wymiarze 2 godzin zegarowych).

 

  1. Zadania po stronie Wykonawcy:

 

Przeprowadzenie grupowych warsztatów z uczestnikami Programu Wieloletniego „Senior+” w siedzibie „Klubu Seniora” w Przyrowie, ul. Rynek 17/18 poprzez następujące działania:

- poznanie technik stosowanych we florystyce,

- kształtowanie wyobraźni i inwencji twórczej,

- rozwijanie umiejętności wyrażania się w różnych technikach,

- doskonalenie sprawności manualnej,

- rozwijanie poczucia przydatności wykonywanej pracy,

Wykonawca zapewnia materiały niezbędne do w/w zajęć.
4. Wymagania formalne dla Wykonawcy:

a) Doświadczenie w realizowaniu w/w usługi

Na etapie składania oferty spełnienie powyższych wymagań formalnych Wykonawca potwierdza oświadczeniem.
5. Wymagania związane z wykonaniem umowy:

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności oraz osobiście wykonają Przedmiot Zamówienia.

Termin realizacji zadania:

spotkania cykliczne realizowane w miesiącach marzec - grudzień 2024r.

6. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej do 08.03.2024r. do godz. 12:00 (osobiście lub listownie) na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie, ul. Częstochowska 7, 42 – 248 Przyrów na Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1). Do oferty należy załączyć: CV oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

7. Zapytanie o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Iwona Kremblewska, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie pod nr tel. 34/3554120 lub osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy: 42-248 Przyrów, ul. Częstochowska 7 lub na adres e-mail: gops@przyrow.pl .
8. Kryteria wyboru ofert:

Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert najpóźniej w przeciągu 7 dni od daty zakończenia naboru w oparciu o następujące kryteria:

a) 80 % cena brutto za wykonanie usługi wraz z materiałami

b) 20 % doświadczenie zawodowe.

9. Dodatkowe informacje:

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian warunków zapytania ofertowego w uzasadnionych przypadkach, a także jego odwołania oraz zakończenia postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku, gdy wartość oferty przekracza wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na zakup przedmiotu zamówienia.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Przyrowie
Iwona Kremblewska

 

Przyrów, 01.03.2024 r.

 

Zapytanie ofertowe – przeprowadzenie warsztatów z zakresu rękodzieła

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie, w związku z realizacją Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, zaprasza do składania ofert na świadczenie cyklicznej usługi: warsztaty z zakresu rękodzieła.

  1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyrowie

ul. Częstochowska 7

42 – 248 Przyrów

  1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie warsztatów z zakresu rękodzieła na rzecz 30 uczestników Klubu Senior+ mieszkańców Gminy Przyrów w wieku 60+ nieaktywnych zawodowo w wymiarze:

CYKL I - „Stroik wielkanocny” - wykonanie kompozycji na święta (1 spotkanie w wymiarze 2 godzin zegarowych);

CYKL II - „Naturalne mydełko” - nauka i zrobienie mydła (1 spotkanie w wymiarze 2 godzin zegarowych);

CYKL III - „Wieniec dożynkowy” - wykonanie wieńca na dożynki (2 spotkania po 2 godziny zegarowe);

CYKL IV - „Kompozycja nagrobna” - zrobienie kompozycji na Wszystkich Świętych (1 spotkanie w wymiarze 2 godzin zegarowych);

CYKL V – Dekoracja bożonarodzeniowa „Wieniec adwentowy” - wykonanie dekoracji związanej ze świętami (1 spotkanie w wymiarze 2 godzin zegarowych).

 

  1. Zadania po stronie Wykonawcy:

 

Przeprowadzenie grupowych warsztatów z uczestnikami Programu Wieloletniego „Senior+” w siedzibie „Klubu Seniora” w Przyrowie, ul. Rynek 17/18 poprzez następujące działania:

- poznanie technik stosowanych we florystyce,

- kształtowanie wyobraźni i inwencji twórczej,

- rozwijanie umiejętności wyrażania się w różnych technikach,

- doskonalenie sprawności manualnej,

- rozwijanie poczucia przydatności wykonywanej pracy,

Wykonawca zapewnia materiały niezbędne do w/w zajęć.
4. Wymagania formalne dla Wykonawcy:

a) Doświadczenie w realizowaniu w/w usługi

Na etapie składania oferty spełnienie powyższych wymagań formalnych Wykonawca potwierdza oświadczeniem.
5. Wymagania związane z wykonaniem umowy:

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności oraz osobiście wykonają Przedmiot Zamówienia.

Termin realizacji zadania:

spotkania cykliczne realizowane w miesiącach marzec - grudzień 2024r.

6. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej do 08.03.2024r. do godz. 12:00 (osobiście lub listownie) na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie, ul. Częstochowska 7, 42 – 248 Przyrów na Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1). Do oferty należy załączyć: CV oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

7. Zapytanie o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Iwona Kremblewska, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie pod nr tel. 34/3554120 lub osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy: 42-248 Przyrów, ul. Częstochowska 7 lub na adres e-mail: gops@przyrow.pl .
8. Kryteria wyboru ofert:

Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert najpóźniej w przeciągu 7 dni od daty zakończenia naboru w oparciu o następujące kryteria:

a) 80 % cena brutto za wykonanie usługi wraz z materiałami

b) 20 % doświadczenie zawodowe.

9. Dodatkowe informacje:

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian warunków zapytania ofertowego w uzasadnionych przypadkach, a także jego odwołania oraz zakończenia postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku, gdy wartość oferty przekracza wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na zakup przedmiotu zamówienia.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Przyrowie
Iwona Kremblewska

 

Autor:  gops.przyrow.pl
01
MAR
2024
200
razy
czytano

2/39

Przydatne linki

Mogą również Ciebie zainteresować

Pomoc w Twojej okolicy

Oferujemy pomoc osobom i rodzinom, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej bądź zdrowotnej i nie są w stanie wykorzystując własne środki oraz możliwości przezwyciężyć istniejące trudności.

Logo: Fundusze Europejskie. Wiedza, Edukacja, Rozwój
Logo: Rzeczpospolita Polska
Logo: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Logo: Unia Europejska. Europejski Fundusz Społeczny

Dostępny samorząd - granty

Formularz kontaktowy

Masz do nas pytanie? Wypełnij formularz kontaktowy

Dalej
Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Logo: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyrowie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyrowie